Usługi portowe

-przeładunek,

-składowanie,

-magazynowanie,

-wynajem urządzeń przeładunkowych.